Γεώργιος Ν. Ματσούκας

Δερματολόγος - ΑφροδισιολόγοςΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η Δερματοσκόπηση είναι μια μη επεμβατική διαγνωστική μέθοδος.

Με τη βοήθεια ενός ειδικού οργάνου, του δερματοσκόπιου, παρατηρούμε με λεπτομέρεια μορφολογικά χαρακτηριστικά μιας βλάβης που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι.
ΒΙΟΨΙΑ


ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;


Με τη μέθοδο αυτή εξετάζονται οι σπίλοι (ελιές), οι καλοήθεις και οι κακοήθεις όγκοι του δέρματος.
Σημαντική είναι η συνεισφορά της δερματοσκόπησης στην πρόληψη του καρκίνου του δέρματος και ιδιαίτερα του μελανώματος.
Τελευταία η χρήση της δερματοσκόπησης επεκτείνεται και σε άλλα πεδία της δερματολογίας, όπως είναι οι παθήσεις των τριχών, οι λοιμώδεις και φλεγμονώδεις παθήσεις του δέρματος.